keyboard_arrow_up
Krakowskie Stowarzyszenie Aikido - treningi aikido Kraków

Krakowska Szkoła Aikido

Krakowska Szkoła Aikido

Sekretem Aikido nie jest to jak macie poruszać swoje ciała ale jak wykorzystywać wasze umysły. Nie uczę was technik walki. Uczę was jak nie być agresywnym.

— O'Sensei Morihei Ueshiba

Policz do dziesięciu:

  • jeden - Ichi
  • dwa - Ni
  • trzy - San
  • cztery - Schi
  • piec - Go
  • szesc - Roku
  • siedem - Shichi
  • osiem - Hahi
  • dziewiec - Ku
  • dziesiec - Ju

Powrót